KLICKA PÅ MIG

Företagsutvecklaren Pernilla Tillander: ”Det föds inga elaka bebisar!”

press-apanPernilla Tillander vill motverka mobbning, diskriminering och psykisk ohälsa genom att se en ny våg av självkännedom i skolan!

Efter att i 10 års tid sett ett tydligt mönster och en återkommande fråga från sina kursdeltagare så vänder företagsutvecklaren och författaren Pernilla Tillander nu tillbaka till skolans värld. Aktuell med sin nya bok ”Våga ta plats!” vill hon göra det tillgängligt för skolor att motverka mobbning och diskriminering genom att införa evidensbaserad ledarskapsutveckling i skolplanen.

– ”Varför lärde jag mig inte det här i skolan” är en fråga som kommer upp i nästan alla grupper jag arbetar med efter deltagarna fått tillgång till de ledarskapsverktyg som kurserna bygger på. Det finns en frustration över att man inte vetat det detta tidigare. ”Hur hade mitt liv sett ut ifall jag vetat detta tidigare?” är det många som tänker, berättar Pernilla Tillander.

Boken och principerna som den bygger på är hämtade från de främsta ledarskapsutbildningarna i världen och det var viktigt när den framställdes att den byggde på redan beprövade metoder. Pernilla har skrivit boken tillsammans med Fredrik Andersson, rektor på skolan #Boisakademi i Landskrona, och den är direkt anpassad för att användas av svenska skolor.

”I min roll som rektor hade jag under lång tid känt ett behov av en mer personlighetsbaserad utveckling för eleverna i de pedagogiska riktlinjer vi som skola arbetar efter. Att öka elevernas självkänsla och hjälpa dem kunna se sin egen potential, även utanför skolans värld, är för mig en väldigt viktig fråga och något jag anser skolan som helhet borde ta på större allvar.” säger Fredrik Andersson.

Det finns mycket som pekar på att när elevers självkännedom och välmående ökar så ökar också den allmänna tryggheten och öppenheten i klassrummen.
Pernilla berättar att flera elever och deltagare som deltagit i övningarna under framtagningen av boken vittnar om positiva erfarenheter och nya insikter.

– ”Innan trodde jag att jag mådde bra av att trycka till någon annan. Nu förstår jag att det är tvärtom. Jag har känt hur ont det gör i hjärtat att säga något dumt och att jag själv kan jag stå stark oavsett vad som sägs om mig.” vittnar 12-årige eleven Muhammed om, efter en gemensam gruppövning med klassen.

Pernilla har redan börjat hämta in utvärderingar i syfte att utveckla materialet som boken bygger på och kommer under 2016 skriva en ny version. Också kommer flertalet relaterade organisationer och individer kontaktas i syfte att börja använda ”Våga ta Plats”-modellen i sitt arbete dagliga arbete. Pernilla och Fredrik hoppas att boken och övningarna den innehåller ska kunna användas i flera olika syften på Sveriges skolor och hjälpa lärare, föräldrar och ledare i den stora uppgiften att motverka mobbning, diskriminering och psykisk ohälsa.

– ”Den stora drömmen är att vårt arbete blir en bidragande faktor till att skolan utvecklas inom dessa frågor och aktivt börjar jobba mer med att stärka elevers självkänsla. Förhoppningsvis när mina barnbarn går i skolan så är detta något som genomsyrar all undervisning.” avslutar Pernilla Tillander.

 

För ytterligare information kontakta:

Pernilla Tillander
Grundare
[email protected]
www.vagataplats.se
0732-516 881