KLICKA PÅ MIG

Jag har gått igenom många både studier och föreläsare som talar om vårt förhållningssätt mot elever både enskilt och i grupp. Vi har pratat om bemötande som pekpinnar men mer sällan eller aldrig i konkret eller aktivt arbete. Men nu, det som händer här med Tillanderssonska konceptet är ett aktivt arbete där vi jobbar med arbetslaget/personalen och därefter med eleverna för att slutligen mötas och analysera vad som hänt i grupperna.

Återkopplingen och den fasta schemalagda tiden en gång per vecka är viktig för attvi hela tiden ska vara öppna och medvetna om vad och hur vi gör, vad vi sänder ut för signaler… Konceptet leder absolut till välfungerande personal- och elevgrupper.

Vi kan aldrig tro att vi som lärare kan jobba med elevgrupper och utveckla deras förmågor och jobba med bemötande, medvetandegöra känslor och signaler, välja rätt fil osv om vi själva inte är med på banan. Arbetet med oss själva har blivit ryggraden i hela arbetet. Analysen, diskussionen, återkopplingen, nästa steg, nya övningar sitter i den. Jag vill varmt rekommendera fler skolor att använda konceptet.

Eva-Lena Sander, Högstadielärare

Visa mer